Japanese Spits

De enige fokker in

Nederland

Nederlands | English

home
Historie / History
Onze Honden / Our dogs
Video JS
Contact

Historie

 

De Japanse Spits

Oftewel de Nihon Supittsu

 

De Nihon Supittsu, ofwel Japanse Spits, behoort tot de F.C.I rasgroep 5, de Spitsen en Oertypen.

Spitsen worden wel beschouwd als de meest natuurlijke en dichtst bij de wolf staande honden van alle hondenrassen.

 

Spitsrassen zijn te herkennen aan een aantal fysieke kenmerken die hen onderscheiden van andere hondenrassen. Karakteristiek zijn het wigvormige hoofd, de duidelijk geprononceerde stop, de positie en vorm van de kleine, staande oren en de amandelvormige ogen. Ook de over de rug gekrulde staart en de dichte, vuilafstotende vacht vormen herkenbare kenmerken.

 

 

Uitdaging

De Spitsrassen zijn over het algemeen geen schoothonden. Zij zijn allemaal oorspronkelijk gefokt voor het uitvoeren van bepaalde taken en niet in de eerste plaats als gezelschapshond.

Het zijn actieve honden die veel beweging en geestelijke uitdaging nodig hebben. Wanneer ze die niet krijgen, kunnen ze zelf activiteiten ontplooien die maar zelden de goedkeuring van hun baas kunnen wegdragen.

 

Eigenzinnig

Spitsrassen zijn doorgaans nieuwsgierig, loyaal, moedig en charmant. Daarnaast is enige koppigheid en zelfstandigheid ze niet vreemd. Dit maakt ook hun opvoeding tot een uitdaging. Een Spits denkt graag zelf en zal niet gehoorzamen 'om het gehoorzamen'. Dit maakt een Spits doorgaans wat minder geschikt voor een hondensport als gehoorzaamheid. Het oeverloos herhalen van oefeningen vindt een Spits werkelijk zonde van zijn tijd. Als hij een oefening beheerst, vindt hij het niet nodig om dit steeds weer te herhalen; hij heeft immers toch al laten zien dat hij het kan?

De Spitsrassen staan verder bekend om hun vriendelijkheid en geduld ten aanziend van kinderen. Doorgaans stellen zij zich op als een soort gouvernante, die ervoor zorgt dat de kinderen niet in zeven sloten tegelijk vallen.

 

 

Kinderen

De Japanse Spit is niet een typische 'eenmanshond'. Hij hecht zich aan alle mensen die tot zijn huishouden behoren. Over het algemeen is hij ook zeer gesteld op kinderen. Hij houdt erg van ravotten en kan een leuke speelkameraad zijn. Voor kleine kinderen kan zijn spel, zeker dat van de jonge Japanse Spits, soms wat te onstuimig zijn. Een speelkameraad is echter wel iets anders dan een stuk speelgoed. Want zo mag hij natuurlijk nooit misbruikt worden. Honden en kinderen kunnen veel plezier aan elkaar beleven, mits zij hebben geleerd hoe zij met elkaar moeten omgaan. Sta nooit toe dat een kind de hond plaagt. Oren en staart zijn geen handvaten aan vast te pakken. En een hond die in zijn mand ligt, moet daar een veilige plek hebben waar hij niet gestoord wordt. Heeft de hond echter geleerd dat kinderen onbetrouwbaar zijn, dan zal hij hun gezelschap voortaan mijden.

Schoon 

 

Spitsrassen staan erom bekend dat zij erg schoon zijn op zichzelf. Veel Spitsrassen wassen zichzelf zoals katten dat kunnen, heel uitgebreid en grondig. Het zindelijk maken van een Spits is over het algemeen een gemakkelijke taak, omdat zij van nature al niet graag het nest bevuilen. De Spitsen ontbreekt het bovendien aan de typische hondengeur die de meeste honden bij zich dragen. Ze stinken dus niet.

 

Herkomst

De Japanse Spits is afkomstig uit het Verre oosten. Hij lijkt sterk op de Duitse Middenslag Keeshond, of een Samojeed in pocket formaat. De Japanse Spits wordt niet beschouwd als een ras dat is onstaan in Japan zelf. Ooit, in een ver verleden, is hij naar Japan geïmporteerd. Het is dus geen inheems Japans ras. Hoe hij in Japan is terechtgekomen, is onbekend. Er zijn theorieën die claimen dat hij is ontstaan uit de Samojeed. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat hij afstamt van de grote, witte Duitse Keeshonden die rond 1920 via Siberië en Noord-Oost China (het oude Mantsjoerije) in Japan kwamen. Tussen 1918 en 1925 werden er ook witte honden van het Spitstype uit Canada, de Verenigde Staten, China en Australië geïmporteerd en aan elkaar gekruist om het ras te behouden en te verbeteren.

 

 

Kynologie

Het ras werd voor het eerst tentoongesteld op een show in Tokio in 1921. In 1948 werd de Japanse Kennelclub opgericht en in datzelfde jaar werd voor de Japanse Spits de rasstandaard opgesteld. De eerste Japanse Spits die geregistreerd werd, was Hakuryo, die op 6 augustus 1947 geboren werd. In de jaren vijftig was de Japanse Spits een graag gezien ras. Met zo'n 4500 inschrijvingen per jaar was het ras zeer populair te noemen. Daarna braken er voor de Japanse Spits slechte tijden aan. Door de toenemende industrialisatie en urbanisatie verloor de Japanse Spits zijn belangrijkste functie: het bewaken van huis en haard. In de grote steden was er geen plek meer voor hem. De fokkerij liep terug en in de jaren zeventig werden er minder dan 500 pups geregistreerd. Pas later, toen als hij als gezelschapshond werd 'herontdekt', steeg  de Japanse Spits weer in de belangstelling. Tegenwoordig staat hij er in Japan weer goed voor en kent het ras een grote groep liefhebbers. Buiten Japan is het ras echter minder bekend.

 

Vreemden

Ten opzichte van vreemden stelt de Japanse Spits zich wat afwachtend op. Wanneer hij echter de ruimte krijgt om even de kat uit de boom te kijken zal hij zelf toenadering zoeken en zich openstellen. Sluit hij eenmaal iemand in zijn hart, dan is dat ook volledig. Hij is een goede waakhond. Hij zal hard en langdurig aanslaan als hij iets hoort dat hij niet kan thuisbrengen.

 

Verzorging

De isolerende vacht van de Japanse Spits beschermd hem tegen de koude, warmte en vocht. De zachte ondervacht bestaat uit korte, dichte wol. De bovenkant is van lang, sluik, uitstaand haar. De lange, witte vacht van de Japanse Spits is oogstrelend, maar vraagt natuurlijk wel wat verzorging. Tweemaal per week een borstelbeurt is voldoende om de vacht klitvrij te houden. In de ruiperiode is het verstandig om hem dagelijks even onder handen te nemen, om loszittende haren te verwijderen.In tegenstelling wat u wellicht zou verwachten bij zo'n smetteloos witte hond, hoeft u de Japanse Spits niet vaak in bad te doen. Hij heeft een zelfreinigende vacht, die verbazingwekkend wit blijft. Vuil en modder zijn, eenmaal droog, gemakkelijk uit de vacht te borstelen, of vallen er zelf af. De Japanse Spits heeft niet de typische hondenlucht die de meeste rassen bij zich dragen.

 

Voor verder vragen of informatie over de Japanse Spits kunt u natuurlijk altijd contact met ons op nemen.

 

Arnold Wemmenhove

History

 

The history of the Japanese Spitz is not yet clear to many. But it was a known speculation that the Japanese Spitz descended from the Samoyed dogs which may have originated in Europe, Northern Russia and Siberia. The ancestor dogs may include the German Spitz, Russian Spitz, American Eskimo and Siberian Samoyed. These ancestors were cross bred with the purpose of creating a small Samoyed which has pure white coat.

Siberian Samoyeds look very comparable with a Japanese Spitz and only small things differentiate both breeds. These Samoyeds were very vital to the Siberians. They use these dogs for herding, pulling the sled on the snow, and even sleeping on top of them to keep them warm during the night. The German Spitz also has a resemblance with the said breed in its appearance and color. The accuracy of these speculations are not clear because the records were reportedly destroyed during World War II.

It was in 1921 when this dog breed became popular in Tokyo dog shows. Soon enough, more natives started to make a pet out of the Japanese Spitz. Because of this demand, the natives have developed a unified breed of this dog type. It was in 1948 when the Japan Kennel Club recognized the Japanese Spitz.

This breed soon became popular even outside its native land, in as far as Europe and North America. The year 1950 was the peak of this breeds popularity. Although these times, the breed is not as popular as how it was before, many still love the lively and playful attitude of the Japanese Spitz.

 

 

Personality
The Japanese Spitz is a dog meant to be a companion of its master. It is a highly affectionate pet and is always into catching one's attention. They are good to play with most especially with toddlers because they tolerate children. They are fun loving and wants to hang out with their master and play interactive games which could test their skills and abilities, like playing. In fact, they can play all day long and have fun. They love companionship but can be independent when practiced.

It is a very loyal dog breed and could bark incessantly in order to drive away a person which it deems unsafe for its master. They are also excellent watchdogs and they are easily disturbed by intruders making them bark unrelentingly. Their alertness makes them efficient in the household. Their hostile attitude towards strangers may not stop unless they get used to the person and makes itself familiar with the stranger. 

The dog should be trained consistently and firmly in order to be taught efficiently and disciplined. It also tolerates the presence of other dogs and animals. It is slightly dominant with the presence of other pets but can be good with them when trained well by the master. It is a must that the master shows strong leadership and dominance over this dog because it may turn the other way around making the dog develop behavioral problems like barking obsessively and becoming endlessly suspicious to persons.

 

 

Description
The Japanese Spitz is a popular breed not only in the country of its origin, but in even as far as Europe, Russia and North America. This intelligent, cheerful and lively dog is known for its thick and pure white undercoat. The body, including its tail, shoulders and neck area is covered with long white hair, while the bottom half of the legs have relatively shorter hair. The ears are small and pointed upwards and the eyes are dark and oval in shape with white eyelashes on it. The head of the Japanese Spitz is wedge-shaped similar to its ancestor breeds.

Due to this dog's intelligence and cuddly appearance, it became popular in Tokyo, Japan's capital in the early 1900s. It has been featured in dog shows and has been popularly considered as a house pet and companion. Because of its affectionate and loyal attitude, it easily adapts to its master way of life, as well as the master's family. Like other dogs, they, too thrive for attention and do things to capture a person's interest.